Kalamitní stavy a nečekané situace na trase Kácovského běhu                    

Trať Kácovského běhu je během roku vystavena nejrůznějším vlivům včetně přírodních živlů. Připravit běžecký závod v kácovskému terénu bylo z organizátorského hlediska v některých letech skutečnou výzvou. V následující fotodokumentaci si proto připomeňme jaké nečekané a zajímavé situace se v uplynulých letech na trase Kácovského běhu vyskytly.  

Rozvodnění řeky Sázavy je každoročně nevypočitatelným faktorem, který musí být při pořádání podobných akcí brán v potaz a nejedni renomovaní organizátoři z tohoto důvodu své podnikání na Kácovsku ukončili. Místní obyvatelé, ale i chataři dobře vědí, že vyhlášení povodňové aktivity na Kácovsku není pouze virtuální hrozbou, ale pro některé z nich krutou realitou.

 

Mazourov, občerstvovací stanice č. 2, vlahé jaro 2006

  

                                                                                                                 videozáznam: Jaroslav Petrásek

 

Vichřice Emma ze dne 25.6.2008 zpustošila a zdevastovala na Kácovsku hektary lesních porostů. Na trase Kácovského běhu byly napadány desítky stromů, které nešlo v termínu odstranit ani lokálně oběhnout a proto jsme museli narychlo zkoncipovat alternativní trasu, aby se běh vůbec mohl uskutečnit. Za pomocí těžké dřevařské techniky byly na trase překážky odstraněny a za to všem, kteří se na této těžké a záslužné práci podíleli, patří dík. Důsledky vlivu vichřice Emma můžete shlédnout zde


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021